[X]
Formularze: Zakład Ubezbueczeń Społecznych.
Miejsce na twoją reklamę
Instrukcja obsługi
Nazwa instytucji:Skrócona nazwa:Pełna nazwa:Ścieżka do formularza:Data:
ZUSWniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.interindy.html2013-11-15
ZUSer 13Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUSzuser13.html2013-08-27
ZUSer 16Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dziecizuser16.html2013-08-27
ZUSer 17Wniosek o obliczenie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy stosując wyższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowejzuser17.html2013-08-27
ZUSer 18Wniosek o obliczenie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez kwoty miesięcznego zmniejszeniazuser18.html2013-08-27
ZUSer 9Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego – legitymacji osoby represjonowanejzuser9.html2013-08-27
ZUSer zas 68Wniosek o zmianę danych adresowych/nazwiska/imieniazuserzas68.html2013-08-27
ZUSInfo dla ubez mieInformacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej.Infmiesiecznadlaosobyubez.html2013-10-31
ZUSInfo dla ubez rocznaInformacja roczna dla osoby ubezpieczonej.Infrocznadlaosobyubez.html2013-10-31
ZUSkp 1Wniosek o ustalenie kapitału początkowego.zuskp1.html2013-08-27
ZUSkp 3Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego.zuskp3.html2013-08-27
ZUSn 9Zaświadczenie o stanie zdrowiazusn9.html2006-06-20
ZUSn 9aZałącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnegozusn9a.html2008-01-24
ZUSn10Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznegozusn10.html2012-09-26
ZUSOświadczewnie OFE.Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnychoswiadczenieofe.html2014-04-01
ZUSpl au 1Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym agreement between republic of poland and australia on social securityplau1.html2010-09-27
ZUSpl usa 1Agreement on social security between the republic of poland and the united states of americaplusa1.html2009-02-25
ZUSpl usa 10Agreement on social security between the republic of poland and the united states of americaplusa10.html2012-09-26
ZUSpl usa 11Request for payment of polish burial allowanceplusa11.html2009-08-07
ZUSpl-can 01Social security agreement between the republic of poland and canada accord sur la securite sociale entre la republique de pologne et le canadaplcan01.html2009-10-27
ZUSplrm 101Zaświadczenie dotyczące zastosowania przepisów prawnych потврда за примена на правните прописиplrm101.html2009-02-25
ZUSrp 13Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.zusrp13.html2013-08-27
ZUSrp 18Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych.zusrp18.html2013-08-27
ZUSrp 1aWniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracyzusrp1a.html2013-11-18
ZUSrp 1eWniosek o emeryturę.zusrp1e.html2013-08-27
ZUSrp 1epomWniosek o emeryturę pomostową.zusrp1epom.html2013-08-27
ZUSrp 1rWniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracyzusrp1r.html2013-08-27
ZUSrp 2Wniosek o rentę rodzinnązusrp2.html2013-09-12
ZUSrp-6zInformacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych.zusrp6z.html2013-08-27
Opracowane przez (c) jakubowo.net